Sadownicy często zmagają się z różnego rodzaju chorobami występującymi w uprawach, dużym, problemem mogą być także insekty.

Dlatego stosuje się skuteczne fungicydy, w Polsce najczęściej hoduje się jabłka, firmy oferujące środki ochrony roślin mogą zaproponować bardzo skuteczne fungicydy oraz insektycydy.

Wyzwania związane z chorobami i insektami w sadownictwie

Jakie choroby najczęściej atakują uprawy jabłek?

Sadownictwo jest jedną z ważnych gałęzi rolnictwa w Polsce. Hodowcy owoców, zwłaszcza jabłek, często muszą zmagać się z różnorodnymi chorobami i insektami, które mogą znacząco wpływać na plon i jakość owoców. Aby zabezpieczyć swoje plantacje, sadownicy sięgają po skuteczne fungicydy oraz insektycydy, które mogą pomóc w zwalczaniu szkodników. Jedną z najczęściej występujących chorób jest parch jabłoni, spowodowany przez grzyba Venturia inaequalis. Objawia się pojawieniem się brązowych plam na liściach, pędach i owocach. Poważne infekcje mogą prowadzić do defoliacji oraz zmniejszenia plonów.
Mączniak prawdziwy jabłoni, spowodowany przez grzyba Podosphaera leucotricha, to kolejna powszechna choroba występująca w sadach. Objawia się białym nalotem na liściach, pąkach kwiatowych oraz owocach. Powoduje zniekształcenie owoców i obniżenie ich jakości. W celu zwalczania mączniaka prawdziwego jabłoni zaleca się stosowanie fungicydów zawierających substancje aktywne, takie jak tetraconazol lub fludioksynil. Zastosowanie fungicydów pozwala działać prewencyjnie, opryski można wykonać wcześniej wiosną, możemy wybrać również opryski, które będą dotyczyły konkretnych chorób, często możemy łatwej rozpoznać je obserwując łodygi oraz liście w naszych sadach.

Wiele bardzo skutecznych środków ochrony roślin można nabyć na stronie https://innvigo.com/sadownictwo/. Znajdziemy tam fungicydy stosowane w sadownictwie, które pozwolą na usunięcie wszystkich chorób powodowanych przez grzyby. Są to środki ochrony roślin, które zawierają różne substancje czynne stosowane w zależności od występującego problemu.