Ogrzewanie gazowe trudno przecenić.

Daje szereg korzyści takich jak np. brak obsługi i niezawodność. Warto pamiętać, że także w budynkach, w których nie ma przyłącza do sieci można mieć ogrzewanie gazowe!
Kotły gazowe to nowoczesne urządzenia, które gwarantują komfort użytkowania i niezawodność. Nic dziwnego, że są jednymi z najczęściej wybieranych urządzeń grzewczych w naszym kraju. Dom można ogrzewać nie tylko gazem z sieci, ale także gazem ze zbiornika LPG. To świetne rozwiązanie dla osób, którym zależy na bezobsługowym ogrzewaniu, a których budynek nie ma dostępu do przyłącza gazowego lub będzie je miał w przeciągu 2-3 lat.

Gaz płynny jest łatwo dostępny ze względu na rozwiniętą na terenie całego kraju sieć dystrybutorów. Co więcej, rynek instalacji do indywidualnego użycia gazu płynnego prężnie się rozwija i szacuje się, że udział propanu i propanu butanu w ogrzewaniu domostw i wykorzystaniu go do zasilania urządzeń będzie coraz większy.

Ogrzewanie gazem LPG

Ogrzewanie gazowe jest dużo wygodniejsze od ogrzewania paliwami stałymi i tańsze niż ogrzewanie olejem opałowym czy elektrycznym (wyjątek stanowi sytuacja, gdy posiadamy fotowoltaikę).
Gaz płynny uzyskuje się w trakcie wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego lub jako uboczny produkt rafinacji ropy naftowej. Jego nazwa pochodzi z języka angielskiego od Liquefied Petroleum Gas (oznacza dosłownie skroplony gaz z ropy naftowej) i (w Polsce popularnie określany jako LPG) sprzedawany jest najczęściej w butlach, ale także tankowane są nim zbiorniki.
Gaz płynny ma 1,5 razy większą wartość opałową od gazu ziemnego, a jego spalanie jest bezzapachowe w porównaniu do spalania paliwa stałych czy oleju opałowego. Więcej informacji o ogrzewaniu gazowym i kotłach znajdziesz na https://defro.pl/k,82,kotly-kondensacyjne-na-gaz.html.

Zbiornik na gaz LPG

W domostwach ogrzewanych przy pomocy gazu LPG zbiorniki instaluje się na zewnątrz budynków, przy czym przy ich instalacji należy spełnić odpowiednie warunki. Zbiorniki do przechowywania LPG powinny znajdować się na działce, poza obrębem budynku. Mogą być schowane pod ziemią i być wówczas niemal niewidoczne. Z kolei kotłownie nie mogą znajdować się w piwnicach, ale co najmniej na parterze budynku.
Minimalna odległość zbiornika od budynku mieszkalnego, budynków zamieszkania zbiorowego czy budynków użyteczności publicznej, a także sąsiedniego zbiornika naziemnego lub podziemnego zależy od nominalnej pojemności zbiornika.